top of page

Välkommen tillInfisign, din pålitliga partner inom moderna företagssäkerhetslösningar.

Traditionella IAM Systems har utmaningarna med

 

  • Begränsad sikt och kontroll

  • Centraliserad identitetshanteringsmetod

  • Överdrivna användarrättigheter

  • Brist på användarerfarenhet

  • Bristande efterlevnad av regler

  • Ökad komplexitet

 

Infisign hanterar utmaningarna med traditionella IAM-system och erbjuder en heltäckande lösning för modern identitetshantering.

Existing Challenges in Traditional IAMs

Limited Visibility & Control

Lack of User Experience

Centralized Identity Management

Lack of Regulatory Compliance

Excessive User Privileges

Increasing

Complexity

Infisign använder organisationens vardagliga identitet, som anställdas ID-kort, på ett digitalt medium för att tillhandahålla lösenordslös autentisering som skiljer den från andra IAM.

Infisign är engagerad i Zero Trust-säkerhetsmodellen, som säkerställer att varje åtkomstbegäran är noggrant autentiserad, auktoriserad och övervakad, oavsett användarens plats eller nätverk. Genom att anta Zero Trust-principerna hjälper Infisign organisationer att bygga ett robust säkerhetsramverk som minskar risker och skyddar mot föränderliga hot.

Contact

Kontakta Infisign

Kontakta oss med frågor, förfrågningar eller affärsförslag

Tack för att du skickade in!

Join Our Exclusive Discord Chat
Exploring Passwordless, ZKP, and IAM!

bottom of page